Každý človek určite rád sníva, od života očakáva len to najkrajšie a najlepšie. Aj snom novovytvorenej  redakčnej rady bolo obnoviť školský časopis začiatkom školského roka 2009/2010, čo sa nám aj podarilo a svetlo sveta v priebehu novembra až januára uzreli tri čísla časopisu Nulák.

Život v našej škole naberal rýchle obrátky a vytváral  možnosti, ako sa posúvať dopredu. Školské akcie, ktoré sa uskutočnili, úspešní žiaci, ktorých sme  chceli zviditeľniť, tradície, ktoré nám ostávajú vryté v spomienkach, aktuálne dianie v spoločnosti a v našej škole, rubriky „nezabudnuteľné,“ kde sa aj po rokoch nájdu naši stužkári, študentské cesty a zážitky, ohlasy čitateľov na pálčivé témy, tajničky, úvahy, komentáre, reportáže, básne, ilustrácie , to všetko nájdete, keď si kliknete na jednotlivé čísla.

Veľakrát si povieme, že keby sme nejakú vec  mohli urobiť ešte raz, urobíme ju úplne inak, lepšie a bez chýb. Veď nie nadarmo sa hovorí, že človek sa učí na vlastných chybách. Preto snahou redakčnej rady bude časopis neustále vylepšovať a zdokonaľovať. Dúfame, že aj ostatní žiaci školy, ktorí ešte stále váhajú alebo majú zábrany, sa k nám pripoja a svojimi nápadmi, príspevkami nás pobavia a rozosmejú, ale aj poučia a oboznámia s tým, čo majú na srdci a na jazyku.

Školský časopis spoločne tvorme, radi ho čítajme a na nové číslo sa vždy tešme a radujme, čoskoro tu bude zas.


Ročník

2009

Ročník

2010

Ročník

2011

Ročník

2012

Ročník

2013

Ročník

2014

Ročník

2015

Ročník

2016

Ročník

2017

Ročník

2018

1/09 1/10 1/11 4/12 7/13 9/14 12/15 1/16 1/17 1/18
2/09 2/10 2/11 5/12 8/13 10/14  13/15 2/16 2/17 2/18
  3/10 3/11 6/12   11/14   3/16 3/17 3/18

Ročník

2019

Ročník

2020

Ročník

2021   

  Ročník

  2022          

                                                                                                 
1/19 1/20 1/21 1/22            
2/19 2/20 2/21 2/22            
3/19                  

 

Časopis Nulák č.12/15

Upravené: štvrtok, 7. máj 2015

Človek v harmónii s prírodou na jar naberá nové sily, zobúdza sa do teplejších dní , ktoré občas zohrejú srdcia a telá napĺňajúc nás tak potrebnou energiou, ktorá koncom zimy mele  z posledného a vybíja sa ako opotrebovaná baterka. Presne týmto procesom prechádzala Redakčná rada školského časopisu. Horko - ťažko sa zostavovalo nové číslo, ale...konečne je tu,  ešte so spomienkou na veľkonočné sviatky, na dôležité víťazstvá jednotlivých žiakov našej školy či už v Strojárskej olympiáde alebo v športových disciplínach, so spomienkami na zaujímavé exkurzie spracované žánrovou formou reportáží a s ponukou  ďalších nemenej zaujímavých článkov.

Časopis Nulák č.11/14

Upravené: utorok, 16. december 2014

Nadišla dlho očakávaná chvíľa , keď spolu môžeme ochutnať plody našej práce.  S veľkou radosťou vám oznamujem, že prvé číslo nášho školského časopisu v tomto školskom roku je už na svete. Nájdete si v ňom veľa zaujímavostí o našej škole, ale aj o nás študentoch, o našich záujmoch, radostiach  aj starostiach.  Každý z vás si príde v tomto časopise na svoje.  Viac už však neprezradím, však uvidíte sami. 

Časopis Nulák č. 10/14

Upravené: streda, 2. júl 2014

Milí priaznivci  a čitatelia!
Akoby to bolo včera, druhý september a s ním začiatok nového školského roka. Pre niektorých sa začalo to neznáme dobrodružstvo v  našej škole, pre iných sa začínal posledný rok a čakala ich najdôležitejšia skúška života, maturita. My, ostatní, sme sa snažili nejako prežiť až do konca a ten je už tu. Zrazu si naplno uvedomujeme, ako to len rýchlo ubehlo. Miešajú sa v nás pocity radosti z prázdnin a zároveň nostalgia, že nám škola a isté, síce stereotypné vzrušenie, ktoré so sebou prinášala, bude predsa len trochu chýbať.

Časopis Nulák č. 9/14

Upravené: utorok, 18. február 2014

A je to tu!!! Ani sme sa nenazdali, prvý polrok je za nami a  druhý  sa naplno rozbieha,  čo pre nás znamená ďalšie zápasenie s učením. Maturantom sa pomaly kráti čas.... Písomná maturita predo dvermi a nám síce neostáva nič iné, len im poriadne držať palce, no im ostáva len jediné, zobrať knihy a zošity do rúk a učiť sa, učiť sa, učiť sa.....

Časopis Nulák č. 8/13

Upravené: pondelok, 16. december 2013

sa po dlhom pátraní po novom šéfredaktorovi a grafikovi  distribúciou dostáva do rúk našich študentov práve v týchto  decembrových dňoch roku 2013, aby im poskytol veľa nových informácií,  zaujímavostí, spomienok na časy minulé, ktoré nestihol zachytiť v predchádzajúcom čísle. Čítaním našich stránok sa retrospektívou zohrejete v mimoriadne horúcom predposlednom júnovom týždni, kedy sme v našej škole privítali zahraničných hostí participujúcich s nami v projekte Comenius, prežijete dlhý mesiac   v kolotoči pracovného procesu v elektrikárskom fachu v ďalekom Lipsku prostredníctvo projektu Leonardo da Vinci, pristanete v Poľsku  na týždeň projektových aktivít a prezentácií Priateľov Zeme a predovšetkým, spoznáte našich nováčikov - prváčikov, ktorí sa vám predstavia v plnej paráde so svojimi charakteristikami a dokonca si zaódujú na tému škola, či zistíte, čo ich čaká a neminie tento školský rok v  hviezdami vyveštenom horoskope.

Časopis Nulák č. 7/13

Upravené: pondelok, 16. december 2013

Je istý marcový temný podvečer, v znamení neutíchajúcej víchrice, a ja skláňam hlavu nad papier píšuc predposledný príhovor tohto školského roka. Tak začína svoj úvodný predslov šéfredaktor Štefan Kubičár v novom čísle časopisu, ktorý vznikal síce na rozhraní zimy a jari, avšak ešte  v úplnom objatí snehu a mrazu, zaujímavých dní, kedy sa legálne nemuselo, lepšie povedané, nedalo dostať do školy a žiaci ostávali trčať v studených autobusoch alebo v lepšom prípade, po absolvovaní tanečných kreácií spôsobených zimou a čakaním na spoje, sa pobrali domov a vychutnávali si neplánované voľno v teple svojich domovov.

Časopis Nulák č. 6/12

Upravené: streda, 23. január 2013

Prvý tohtoročný časopis školského roka 2012/2013 je konečne na svete. Ťažko a pomaly sa tvoril, lebo musel znovu hľadať niekoho, kto by mu dal grafickú podobu a svojský šat. No napriek tomu je tu opäť so svojimi starými rubrikami, správami o tom, čo sa všetko do Vianoc udialo, informuje o novom viacročnom projekte Comenius, do ktorého sú zapojené krajiny Španielska, Poľska a Nemecka  a ktorých návštevu očakávame v II. polroku, o aktivitách, práci a skúsenostiach študentov z odbornej praxe, o exkurziách, mesačnej októbrovej stáži vybraných študentov vo Vsetíne v rámci  projektu Leonardo da Vinci, no a nechýba ani vlastná tvorba literárne nadaných jednotlivcov, ako napríklad básne našej časopiseckej stálice Števa Kubičára, či literárne príspevky do súťaže Červené stužky organizované kampaňou boja proti AIDS. Verný nám ostal aj p. učiteľ Ing. Š. Tatarko, ktorého tajničky všetkých zaujali a podnietili bystriť si rozumové schopnosti.

Časopis Nulák č. 5/12

Upravené: pondelok, 11. jún 2012

Počítame na prstoch dni do konca školského roka v týchto júnových upršaných dňoch, zbierame posledné sily na úpravu, zlepšenie koncoročných známok, alebo dokonca bojujeme o záchranu a chytáme sa posledného záchranného vesla. Prosto bilancujeme, hodnotíme, zamýšľame sa, čo nám tento školský rok dal, čo nám vzal, čo sme mohli a čo nemohli, atď., atď..

Časopis Nulák č. 4/12

Upravené: pondelok, 11. jún 2012

Hop, hop , akým ľahkým skokom sme vhupli do druhého polroku s polročnými výpismi známok v rukách študentov našej školy, ktoré až také ľahko nesúce sa nemuseli byť, s hlavou plnou emócií z nedávneho rockového enviromentálneho koncertu bývalého finalistu Superstar  Roba Šimka,  s plánmi alebo predsavzatiami na rok 2012, s očakávaniami na extrémne podoby externej maturitnej skúšky zo slovenčiny a hlavne cudzieho jazyka a ešte s inými viac či menej dôležitými vecami, ktoré nás v blízkej budúcnosti čakajú.

Časopis Nulák č. 3/11

Upravené: pondelok, 11. jún 2012

     Neúprosný čas zanecháva stopy nielen na ľuďoch , ale aj veciach a dianí okolo nás. Ovplyvňuje raz pozitívne, raz negatívne, lieči, pomáha zabúdať na všetko zlé, prináša progres, ale aj stagnáciu, starnutie,  no i zmúdrenie, radosť i žiaľ. A tak aj od obnovenia školského časopisu v roku 2009 sa v plynutí času objavilo v rukách našich študentov už sedem čísel, ktoré väčšinou mapovali udalosti odohrávajúce sa v škole aj mimo nej.