Časopis Nulák č. 7/13

Upravené: pondelok, 16. december 2013

Je istý marcový temný podvečer, v znamení neutíchajúcej víchrice, a ja skláňam hlavu nad papier píšuc predposledný príhovor tohto školského roka. Tak začína svoj úvodný predslov šéfredaktor Štefan Kubičár v novom čísle časopisu, ktorý vznikal síce na rozhraní zimy a jari, avšak ešte  v úplnom objatí snehu a mrazu, zaujímavých dní, kedy sa legálne nemuselo, lepšie povedané, nedalo dostať do školy a žiaci ostávali trčať v studených autobusoch alebo v lepšom prípade, po absolvovaní tanečných kreácií spôsobených zimou a čakaním na spoje, sa pobrali domov a vychutnávali si neplánované voľno v teple svojich domovov.

Nekonečne dlhá a neskutočne krásna bola tohtoročná zima a to sa odrazilo aj v našich príspevkoch, ktoré vám prinášajú aj také reportáže ako v „Kráľovstve večného snehu a ľadu“ zo súťaže záprahov severských psov a naopak, príliš horúce krátke zamyslenie sa z vojnovým konfliktom poznačeného Kosova, vianočné retrospektívne pohľady  na udalosti spred vianočných sviatkov, úvahy o konci sveta, poučné čítanie o téme vyjadrenej v titulke „Piť či nepiť! Byť či nebyť!“, ktorá skutočne odráža nesmierne závažný problém dnešnej mládeže a jeho vzťah k požívaniu alkoholických nápojov, vlastné práce našich študentov , v ktorých vyjadrujú svoj vzťah k národnej príslušnosti, k Európskej únii a jej aktuálnym problémom, k prírode a jej ochrane,  vyjadrenej básnickým slovom, no a samozrejme krátke noticky mapujúce najdôležitejšie udalosti odohrávajúce sa v priestore a čase tvorby tohto časopisu. Na záver nechýba to najhumornejšie alebo najnápaditejšie z facebookovej komunikácie našich študentov, zaklincované pár zábavnými vyplňovačkami od pána učiteľa Š. Tatarka. A nakoniec inšpiratívny Žolík určený pre veľmi vyťažených, ktorí nestihli zvládnuť individuálnu prípravu na náročné vyučovacie dni. Overte si pestrosť  a zaujímavosť tohto čísla a čítajte...

M. Nestorovičová

Súbory:
Nulák č. 7/2013

 

Dátum 22. apríl Veľkosť súboru 3.51 MB Stiahnuť 2635