Naj 2011/2012

Upravené: piatok, 13. december 2013

Jozef VolákJozef Volák bol žiakom IV. B triedy. Najskôr študoval v učebnom odbore elektromechanik so zameraním na úžitkovú techniku a následne pokračoval v štúdiu v študijnom odbore mechanik v elektrotechnike so zameraním na spotrebnú elektrotechniku. Svoje povinnosti si počas štúdia plnil zodpovedne a získané vedomosti sa snažil aplikovať v rôznych súťažiach, ktorých sa počas štúdia zúčastnil.

Od roku 2007 až do roku 2012 sa pravidelne zúčastňoval súťaže Matematický klokan, Hviezdoslavov Kubín, súťaže družstiev prvej pomoci aj prehliadok prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Medzi jeho najväčšie úspechy však patria umiestnenia a ocenenia z tímových súťaži VSE a.s., v ktorých obsadil v minulom šk. roku 2. miesto a v tomto šk. roku 5. miesto.