Mechatronik

Upravené: utorok, 25. január 2022

Absolventi získajú:

  • certifikát IES o platnosti vzdelania v krajinách EU

  • maturitné vysvedčenie

  • výučný list

  • vyhlášku o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Videoprezentácia

Mechatronik si môže vyberať

... a je plne kompetentný  pracovať, podnikať na Slovensku alebo v štátoch EÚ, resp. na vysokej škole študovať v oblasti:

  • výpočtovej techniky ( hardvér a softvér počítačov,  počítačové siete )
  • programovania automatov,  kontrolérov  a mikročipov ( roboty a automaty výrobných liniek, automaty riadiacich pracovísk, riadiace jednotky strojov a automobilov, lietadiel ) 
  • programovania CNC strojov  ( počítačom riadené obrábacie stroje pracujúce samostatne alebo v rámci výrobnej linky),
  • elektropneumatiky a elektrohydrauliky ( pneumatické a hydraulické stroje a prístroje ovládané ručne, elektricky alebo počítačom )
  • silnoprúdovej techniky ( silnoprúdové rozvody stroje a zariadenia – ich obsluha servis a riadenie aj pomocou automatizačnej techniky )
  • slaboprúdovej techniky ( spotrebná elektronika, oznamovacia technika, elektronické riadiace jednotky )

Mechatroniku môžete študovať v odbore: Mechanik - mechatronik...

Fotogaléria

výučba mechatronikyzapájanie elektropneumatických obvodovsimulačné elektropneumatické pracoviskoprogramovanie pneumatického manipulátoraprogramovanie PICtestovanie PIC na prepojovacom poli