Finále Školskej ligy

Upravené: piatok, 20. máj 2016

Dňa 17.05. 2016 vyvrcholila finálovými zápasmi Školská liga vo futbale.  Do súťaže sa počas školského roka zapojili triedne kolektívy I.A, I.C, II. A, II.C, II.D, III.A, IV.A,  a IV. B, kde sa mužstvá stretli v dvoch kolách každý s každým. Celkovo teda malo každé mužstvo odohrať 14 kôl. Väčšina žiakov brala súťaž veľmi vážne a poctivo sa zúčastňovali každého zápolenia, vyskytla sa aj trieda, ktorá odohrala menej ako polovicu zápasov. Aj preto sa do finále prebojovali žiaci s prihliadnutím tak na ich výsledky, ako aj na účasť a odohrané zápasy v lige.

Do záverečných bojov sa teda usilovne prepracovali žiaci II.A, II.C, III.A, IV. A. Finále sa odohralo systémom každý s každým 2 krát 20 minút. Chlapci  nastúpili s odhodlaním odovzdať všetky sily a svoje športové umenie, aby získali titul „majstrov“ našej školy v malom futbale.  Najlepšie sa darilo žiakom IV. A, ktorí zvíťazili vo všetkých troch zápasoch. Druhé miesto obsadila trieda III. A, tretie miesto patrí žiakom II.A a štvrtí skončili žiaci II. C.  Odmenou pre všetkých boli sladkosti a krásne torty za prvé tri miesta. Vyhodnotený bol aj najlepší strelec Marek Kalakaj, ktorý si za 48 gólov odniesol na pamiatku pekné tričko, rovnakú cenu získal aj najvšestrannejší hráč Ondrej Gréč.

Verím, že táto súťaž mala zmysel, priniesla žiakom uspokojenie a zmysluplné využitie voľného času. Škoda, že sa do súťaže nezapojili aj ostatné triedy. Nech im je tento ročník motiváciou, tak aby v budúcom školskom roku bolo zapojenie tried  100 percentné.

Mgr. Eva Trajčíková

nástup do finálenajvšestrannejší hráč

1. miesto2. miesto3. miesto