Súbory na stiahnutie
Na začiatok Hľadať sťahovania Nahrať súbor Vyššie
Kategória: Zmluvy 2018
Zmluvy 2018 Súbory: 21

Povinne uverejnené zmluvy, rok 2018.

Súbory:
zmluva202018

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva 202018

Predmet zmluvy: Darovacia zmluva - peňažný dar

Darca: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO: ....Veľkosť
Sťahovania

90.57 KB
228
zmluva192018

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva 192018

Predmet zmluvy: dodávka energií 

Predávajúci: TATRAMAT a.s. Poprad, Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad - Matejovce

IČO: ....Veľkosť
Sťahovania

168.93 KB
234
zmluva182018

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva182018

Predmet zmluvy: zmluva o spolupráci

Garant spolupráce: VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO: 36599361

DIČ: ....Veľkosť
Sťahovania

376.68 KB
225
zmluva172018

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluv172018

Predmet zmluvy: Dodatok č 1  k nájomnej zmluve - potravinový automat

Prenajímateľ: SOŠE Hlavná 1400/1, 058 51 Poprad - Matejovce

IČO: ....Veľkosť
Sťahovania

63.64 KB
233
zmluva162018

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva162018

Predmet zmluvy: zmluva o dielo - rekonštrukcia sociálnych zariadení

Zhotoviteľ: TATRAMETAL PP s.r.o. Teplická cesta 2, 058 01 Poprad

IČO: ....Veľkosť
Sťahovania

129.55 KB
245
zmluva152018

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva152018

Predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia ....Veľkosť
Sťahovania

396.33 KB
283
zmluva142018

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva 142018

Predmet zmluvy: Dodatok č.5 k zmluve o dodávke plynu

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO: ....Veľkosť
Sťahovania

234.65 KB
261
Príloha k zmluve 122018

Stiahnuť
Stiahnuť

Príloha k zmluve 122018

Predmet: rozpočet stavebnej akcie
Zmenené
Veľkosť
Sťahovania
12. október 2018, 10:19
7.93 MB
275
zmluva132018

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva 132018

Predmet zmluvy:  darovacia zmluva -peňažný dar

Darca: Východoslovenská distribučná a.s.

             Mlynská 31, 042 91 ....Veľkosť
Sťahovania

95.54 KB
285
zmluva122018

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva 122018

Predmet zmluvy: zmluva o dielo na stavebnú akciu:

                               Zníženie energetickej náročnosti objektu ....Veľkosť
Sťahovania

220.25 KB
299
zmluva112018

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva 112018

Predmet zmluvy: poskytnutie NFP na realizáciu projektu:

Názov projektu: Tníženie energetickej náročnosti objektu SOŠE Poprad - ....


Zmenené
Veľkosť
Sťahovania
12. október 2018, 08:04
1.2 MB
326
zmluva102018

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva 102018

Predmet zmluvy: zmluva o dielo -zhotovenie - veľkoplošný pútač, stála tabuľa

Zhotoviteľ: 3pple s.r.o., Szakkayho 1, 040 01 ....Veľkosť
Sťahovania

201.59 KB
279
zmluva092018

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva 092018

Predmet zmluvy: zmluva o zabezpečení služieb pracovnou zdravotnou službou

Objednávateľ: SOŠE Poprad - Matejovce

IČO: ....Veľkosť
Sťahovania

260.14 KB
291
zmluva082018

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva 082018

Predmet zmluvy: Mandátna zmluva na poskytnutie stavebného dozoru

Mandant: Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1. 059 51 Poprad - ....


Zmenené
Veľkosť
Sťahovania
25. júl 2018, 07:45
259.59 KB
288
zmluva072018

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva 072018

Predmet zmluvy: zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERSM

Zmluvné strany:

Slovenská akademická asociácia pre ....


Zmenené
Veľkosť
Sťahovania
7. jún 2018, 08:59
1.55 MB
301