Súbory na stiahnutie
Na začiatok Hľadať sťahovania Nahrať súbor Vyššie
Kategória: Zmluvy 2020
Zmluvy 2020 Súbory: 39

Povinne uverejnené zmluvy, rok 2020.

Súbory:
Zmluva 2020_040

Stiahnuť
Stiahnuť

Predmet zmluvy: Zmluva o zabezpečení stravovania žiakov

Objednávateľ: Tatravagónka, a.s., Poprad, Štefánikova 887/53, 058 01  Poprad


Veľkosť
Sťahovania


2.63 MB
30
Zmluva 2020_039

Stiahnuť
Stiahnuť

Predmet zmluvy: Rámcová dohoda

Objednávateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, 059 51  Poprad - Matejovce

Poskytovateľ: Procurio s.r.o., ....Veľkosť
Sťahovania

9.36 MB
53
Zmluva 2020_038

Stiahnuť
Stiahnuť

Predmet zmluvy: Dodávka plynu

Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26

Odberateľ: Stredná odborná škola ....Veľkosť
Sťahovania

635.06 KB
54
Zmluva 2020_037

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva 2020_037

Predmet zmluvy: Zmluva NP_SOŠ_PSK_960/2020/DPR

Realizátor: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov

Škola: Stredná ..Veľkosť
Sťahovania

876.55 KB
82
Zmluva 2020_036

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva 2020_036

Predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov s právom stavby

Prenajímateľ: TATRAMAT akciová spoločnosť, Hlavná 1416/28, 059 51  ....


Zmenené
Veľkosť
Sťahovania
20. október 2020, 07:12
912.14 KB
102
Zmluva 2020_035

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva 2020_035

Predmet zmluvy: Darovacia zmluva

Darca: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice

Obdarovaný: Stredná odborná ....Veľkosť
Sťahovania

1.22 MB
70
Zmluva 2020_034

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva 2020_034

Predmet zmluvy: Dodávka plynu

Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26

Odberateľ: ....


Zmenené
Veľkosť
Sťahovania
28. september 2020, 10:27
2.21 MB
75
Zmluva 2020_033

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva 2020_033

Predmet zmluvy: Poistná zmluva - dodatok č.3

Poisťovateľ: Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60  Bratislava 1

Poistník: ....


Zmenené
Veľkosť
Sťahovania
28. september 2020, 10:28
1.13 MB
61
Zmluva 2020_032

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva 2020_032

Predmet zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov

Nájomca: MIDARO KURZY, s.r.o., Vajanského 865/8, 024 01  Kysucké Nové ....


Zmenené
Veľkosť
Sťahovania
28. september 2020, 10:29
112.3 KB
51
Zmluva 2020_031

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva 2020_031

Predmet zmluvy: Zmluva o nájme pozemkov s právom stavby

Prenajímateľ: TATRAMAT, akciová spoločnosť, Hlavná 1416/28, 059 51  Poprad - ....Veľkosť
Sťahovania

107.79 KB
105
Zmluva 2020_030

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva 2020_030

Predmet zmluvy: Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov

Dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01  ....Veľkosť
Sťahovania

106.65 KB
73
Zmluva 2020_029

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva 2020_029

Predmet zmluvy: Dodávka elektrickej energie z rozvodov a.s. Tatramat

Predávajúci: TATRAMAT, a.s., Poprad, Hlavná 1416/28, 059 51  Poprad - ....Veľkosť
Sťahovania

1.54 MB
77
Zmluva 2020_028

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva 2020_028

Predmet zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov

Prenajímateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, 059 51  Poprad - ....Veľkosť
Sťahovania

112.18 KB
84
Zmluva 2020_027

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva 2020_027

Predmet zmluvy: Zmluva o dielo

Objednávateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, 059 51  Poprad - ....


Zmenené
Veľkosť
Sťahovania
7. júl 2020, 08:54
83.26 KB
72
Zmluva 2020_026

Stiahnuť
Stiahnuť

Zmluva 2020_026

Predmet zmluvy: Zmluva o dielo

Objednávateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, 059 51  Poprad - ....


Zmenené
Veľkosť
Sťahovania
7. júl 2020, 08:56
117.3 KB
83