2009 - rekonštrukcia elek...
2009 - elektroučebňa 1 po...
2009 - zrekonštruovaná el...
2010 - rekonštrukcia elek...
2010 - vybudovanie novej ...
2010 - otvorenie učebne e...
2010 - vybudovanie unikát...
2010 - z otvorenia cvičné...
2011 - nové pracovisko na...
2011 - nové pracovisko me...
2012 - rekonštrukcia elek...
2012 - elektrolaboratóriu...
2012 - elektrolaboratóriu...
2013 - demonštračné panel...
2013 - demonštračné panel...
2014 - spolufinancovanie ...
2015 - rozvodnice skúšobn...
2015 - rozvodnice skúšobn...
2016 - zdroje a meracie p...
2017 - reostaty a wattmet...
 
 
Powered by Phoca Gallery