Červené stužky

Upravené: utorok, 7. december 2021

1. decembra, vo Svetový deň boja proti AIDS, sme ukončili aktivity kampane  Červené stužky 2021 rozhlasovou reláciou, v ktorej sme zhrnuli všetko to, čo  sme od októbra až do tohto dňa na hodinách etickej výchovy podnikli. Prinajmenšom prihlásením  sa do kampane sme prejavili svoju podporu a účasť, humánne cítenie a ľudskosť k trpiacim ľuďom na túto chorobu, hlavne deťom, ako nevinným obetiam zákerného vírusu HIV. 

Treba podotknúť, že kampaň napĺňa už pätnástym rokom svoj cieľ, obsah a funkciu nielen v slovenskom, ale aj v celosvetovom meradle. Do kampane je prihlásených každoročne niekoľko sto škôl.  Pri jej zrode stálo mesto Žilina  spolu s Gymnáziom sv. Františka z Assisi v Žiline. Kampaň je súčasťou Sprievodcu školského roka 2021/22 a garantmi sú viaceré významné inštitúcie ako Ministerstvo zdravotníctva SR, Centrum pre liečbu drogových závislostí, Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS a iní.
      Výber aktivít, ktoré ponúka webová stránka kampane: www. cervene stuzky.sk, bol bohatý a rozmanitý.
     My sme uskutočňovali hodiny etickej výchovy venovanej tejto tematike a posledný novembrový deň sa konala on line hodina dištančnou formou podľa návrhov uvedených v kampani. Prečítali sme si príbeh HIV pozitívneho dievčatka z Afriky a ten podnietil žiakov napísať svoje názory, odpovedať na otázky, napísať príbeh a vypočuť si dve piesne skomponované na túto príležitosť. Ich práce si môžete prečítať v novom vydaní časopisu Nulák. Nakoniec si žiaci vyrobili červené stužky a vyfotili sa pri nástenke s témou AIDS v bielych tričkách.
      Takýto bol 1. december v roku 2021 na našej škole.

M. Nestorovičová

z akciez akcie