Medzinárodný deň rodiny

Upravené: utorok, 7. jún 2022

20. septembra 1993 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN  15. máj za Medzinárodný deň rodiny. Význam tohto dňa spočíva v pripomenutí si dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti.

Rodina je prvá skupina, ktorej členom  sa človek stáva hneď po narodení. Vytvára vlastné kultúrne prostredie, ktoré formuje osobnosť detí. Je odrazom doby a jej politických, sociálnych, ekonomických, kultúrnych a iných podmienok a zásad. Rodina ako prostredie, s ktorým sme úzko spätí, nás výrazne ovplyvňuje a my ovplyvňujeme ju. V rámci tohto sviatku bola v našej škole vyhlásená kreatívna súťaž o zhotovenie najoriginálnejšieho rodostromu rodiny.

Najlepšie práce odovzdali:
Ján Rušín II.C., Marek Lipták II.C , Matej Házy I.A, Michal Gnebus I.A, Šimon Migač II.C

Ing. Mariana Vdovjáková

rodostromrodostromrodostromrodostromrodostrom