Európsky deň jazykov

Upravené: piatok, 30. september 2022

Tak ako aj po minulé roky, tak aj tento rok sme si v našej škole pripomenuli význam učenia sa cudzích jazykov. Rada Európy vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov už pred 21 rokmi a odvtedy sa každoročne konajú v tento deň rôzne besedy, kvízy, súťaže, žiaci tvoria projekty, či na školách prebiehajú rozhlasové relácie.

My sme tradične venovali prvú vyučovaciu hodinu rozhlasovej relácii na počesť tohto významného dňa. V nej sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavostí o svetových jazykoch, ale aj to, ako by sa mali učiť cudzí jazyk efektívne. Relácia nebola len o faktoch, ale žiaci v nej mali možnosť si aj zasúťažiť. Scenár k nej pripravila pani učiteľka PaedDr. Miroslava Nestorovičová a mikrofónu sa tento rok ujali žiaci Peter Karabinoš a Michal Krišanda z I.A.
V súťažiach sme žiakov vyskúšali vo viacerých oblastiach. Najprv si mali spomenúť na to, aké najdlhšie slovo v anglickom jazyku poznajú. Následne sme od nich chceli čo najvernejší preklad refrénu známej piesne Angels od Robbieho Williamsa, ktorý si mohli niekoľkokrát vypočuť. Ten mnohým robil problémy, avšak našli sa aj takí, ktorým sa podarilo veľmi hodnoverne opísať, o čom Robbie spieva. V poslednej úlohe si vypočuli vety v rôznych svetových jazykoch a ich úlohou bolo napísať, ktoré jazyky rozpoznali.
V súťažiach uspeli najlepšie nasledovní žiaci:

  1. miesto – Jakub Mačuga, III.A
  2. miesto – Ľubomír Grich, IV.C
  3. miesto – Samuel Neupauer, IV.C

Výhercom srdečne blahoželáme a želáme im veľa ďalších úspechov v anglickom jazyku.
Počas nasledujúcich hodín anglického jazyka si žiaci pod vedením učiteliek Mgr. Patrície Rybákovej, Mgr. Gabriely Mačičákovej a Ing. Marianny Dolnej mohli vyskúšať, ako dobre poznajú svetové jazyky na základe vypočutých rozhovorov. Nebolo to vôbec ľahké, ale dve tretiny jazykov vedeli spoločnými silami správne určiť. Zaujalo ich tiež rozpoznávanie krajín podľa fotografií. Na nich hľadali najmä nápisy, ktoré im pomohli určiť krajinu a následne aj jazyk, ktorým sa v nej hovorí. V rôznych jazykoch počítali od 1 do 10, ale lámali si jazyk aj pri „tongue twisters“, teda anglických jazykolamoch, ako je napríklad tento: „How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much wood. As a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood“ Tak čo? Trúfli by ste si? Naši žiaci si trúfli a bolo to celkom zábavné.

Aj takýmito netradičnými hodinami sme mohli žiakom pomôcť spoznať aj pre nás netradičné svetové jazyky a snažili sme sa v nich vzbudiť dojem, že nie nadarmo sa hovorí: „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“

Marianna Dolná

z akciez akcie