Exkurzia z VSE

Upravené: streda, 26. október 2011

Pracovníci z VSE a.s. prišli 5. mája 2009 do areálu našej školy s najmodernejším meracím vozidlom, ktoré  sa používa na hľadanie porúch káblov nn aj vn.

V úvode nás oboznámili s prístrojovým vybavením vozidla, s postupom pri hľadaní poruchy, s rôznymi diagnostickými metódami, ktoré používajú a nakoniec nechýbali aj praktické ukážky. Táto exkurzia bola veľmi zaujímavá a pútava aj preto, lebo žiaci mohli vidieť prácu priamo v teréne a niektorí si detekciu kábla a miesta poruchy mohli vyskúšať aj sami. 


ImageImage

ImageImage