Imatrikulácia prvákov

Upravené: streda, 26. október 2011

Dňa 20. 11. 2009 sa v telocvični našej školy uskutočnila imatrikulácia prvákov. Študentský parlament v spolupráci s triedami III. C a III. D pripravili pre prvákov zaujímavé súťaže a malé občerstvenie.

Celá akcia bola ukončená samotným cechovacím aktom, ktorým sa prváci stali oficiálne študentami našej školy. Želáme im, aby sa im v škole len darilo J