Hviezdoslavov Kubín

Upravené: streda, 26. október 2011

kubin1.jpgDňa 10. marca 2010 po šiestej vyučovacej hodine sa  na našej škole zaplnila spoločenská miestnosť žiakmi, ktorí prišli vzdať hold najväčšej osobnosti slovenskej literatúry v oblasti poézie Pavlovi Országovi Hviezdoslavovi.

Konalo sa totiž školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Táto najstaršia a najprestížnejšia súťaž v recitácii básní a prozaických úryvkov sa koná každoročne v celoslovenskom meradle s úmyslom prehĺbiť literárne poznanie, kultivovať jazyk, reč, rytmus a pestovať vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote. Tak aj slová básní slovenských autorov z rozličných období našej literatúry hladili ako zamat, bodali ako meč, prosto snažili sa nám prerozprávať básnikov príbeh alebo pocity nálady a myšlienky z obdobia romantického, medzivojnového, ale aj zo súčasnej doby.

Výkony súťažiacich hodnotila porota v tomto zložení:

      PaedDr. Beáta Jendrejáková, Mgr. Andrea Vaverčáková, PaedDr. Miroslava Nestorovičová

Čestným hosťom tohtoročného stretnutia s umeleckým slovom bol zástupca školy pre teoretické vyučovanie Ing. Ján Furcoň.

Výsledky:

      1. miesto - Juraj Zamiška / IV. E/ s básňou od Pavla Horova „Defilé“

      2. miesto - Štefan Kubičár /II.E/  s básňou od  Juraja Kuniaka „Prvý“

      3. miesto - Martin Knižka /V.E/  s básňou od Jána Kostru „Keď je už hrozno celkom  zrelé“ zo zbierky „Ave Eva“

      Víťazom srdečne blahoželáme, ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť a tešíme sa  na opätovné stretnutia s krásou slovenskej poézie a prózy.

 

 


ImageImage