Literárny kvíz

Upravené: streda, 26. október 2011

Dňa 30. 3. 2010 sme v klubovni našej školy  literárnym kvízom pre 3. 4. a 5. ročník uzatvorili mesiac marec tradične venovaný knihe, ktorá v súčasnej dobe čoraz viac stráca na svojom význame a čoraz menej ju berú do rúk mladí, študenti, deti a dospelí.

Evidentná náhrada, akou je multimediálny prostriedok v podobe počítača zastupuje známeho najlepšieho priateľa človeka, ktorým  odjakživa kniha bola. Tým viac je potrebné pripomínať nezameniteľné pôsobenie umeleckého slova na človeka, formovanie jeho osobnosti, kreovanie  jeho vyjadrovacích schopností a možností aj takouto súťažou, ktorá priniesla preverenie vedomostí v oblasti literárnych osobností, ich diel, jednotlivých období či podrobností konkretizovaných na básňach, próze a dráme autorov medzivojnového a povojnového obdobia.

Najlepšie obstálo družstvo z V. E triedy   s celkovým počtom 6 bodov, a tak sa umiestnilo na prvom mieste. Na druhom mieste skončilo družstvo III. C triedy a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo zo IV. C triedy. Niektoré „nevedomosti“ by však mali inšpirovať hlavne maturitné ročníky k tomu, aby si  už konečne sadli ku knihám a začali poctivo z nich študovať a učiť sa, veď ústna časť maturitnej skúšky je už predo dvermi a všetci dobre vieme, že vedomosti nám samy nenaskáču do hlavy. Dúfame, že tohtoročným prvým ročníkom literárneho kvízu  sme otvorili priestor aj pre takéto typy súťaží , ktoré sa u nás stanú postupom času tradíciou.

Zloženie víťazných družstiev:

  1. miesto -   V. EIvan Pahut

          Štefan Mrkva

2. miesto -    III. C    Jana Gavurová

          Marek Šoltýs

3. miesto -    IV. C   Marián Ščensný

                Jozef Neupauer