Svetový deň darcov krvi

Upravené: utorok, 25. október 2011

krv1.jpgV súvislosti s blížiacim sa Svetovým dňom darcov krvi, ktorý bol vyhlásený na deň 14.6. sa aj študenti našej školy rozhodli, že podporia túto akciu.

V našej škole máme dosť veľkú skupinu darcov krvi. Títo študenti pravidelných 3 - mesačných intervaloch navštevujú NTS SR v Poprade. Tejto spoločnej akcie sa však zúčastnili aj tí, ktorí prišli darovať krv prvý krát. 

      Keďže v tejto šľachetnej činnosti by viacerí chceli pokračovať aj naďalej a stále nám pribúdajú aj noví darcovia, dohodli sme sa  s NTS SR v Poprade, že v septembri navštívi našu školu mobilná jednotka. Oceňujeme  rozhodnutie našich študentov darovať krv, ktorým sa rozhodli podporiť záchranu života iného človeka. Zároveň by sme chceli už teraz povzbudiť ďalších darcov z radov študentov, učiteľov aj rodičov, aby sa pripojili k naším študentom a aby dňa 14. 9. 2010 prišli darovať túto vzácnu tekutinu.

 


ImageImage