Kvapka krvi

Upravené: utorok, 25. október 2011

kvapka.jpgNaše veľké poďakovanie patrí všetkým 41 darcom krvi, ktorí prišli dňa 14.9.2010 darovať krv. Odber krvi sa uskutočnil po dohode s mobilnou transfúznou jednotkou priamo v priestoroch našej školy.

Ocenili sme znova túto možnosť, pretože návšteva mobilnej transfúznej jednotky priamo v priestoroch školy má viacero významov. Zmyslom toho snaženia je aj to, aby sa do mobilných odberov zapojilo čo najviac nováčikov, ktorí pod dohľadom svojich skúsených „kolegov“– darcov ľahšie prekonávajú prvotný ostych či strach. Svojím príkladom často „pritiahnu“ k odberu ďalších. Tejto peknej akcie sa zúčastnilo aj niekoľko prvo - darcov z radov pedagógov.

Aj keď po úvodnom vyšetrení krvi nebola piatim darcom krv odobratá, nakoniec sa získalo 16,2 l tejto vzácnej tekutiny.

Vďaka patrí ešte raz každému, kto daruje krv, kto má k svojmu životu a zdraviu a tým aj k darovaniu krvi zodpovedný prístup. Daruje tým nielen život, ale aj súčasne zdravie tomu, koho život zachránil.


ImageImage