Nová učebňa energetiky

Upravené: utorok, 25. október 2011

S finančnou aj materiálnou pomocou Východoslovenskej energetiky, a.s.  sme 26. novembra 2010 otvorili na odbornom výcviku novú odbornú učebňu energetiky.

Špeciálna učebňa pre študentov so zameraním na silnoprúd je vybavená reálnymi zariadeniami distribučnej siete, ktoré umožňujú prenos elektrickej energie k odberateľom. Naši študenti takto nadobudnú praktické zručnosti s týmito zariadeniami a tým sa výučba viac priblíži požiadavkám zamestnávateľa. Výhodou  tejto učebne je aj to, že odborný výcvik a práca na energetických zariadeniach môže prebiehať nezávisle od počasia.

Zástupcovia VSE a.s., ktorí sa na otvorení zúčastnili, zaželali tejto učebni hlavne dostatok zanietených študentov.

 


ImageImage

ImageImage