Hviezdoslavov Kubín

Upravené: sobota, 22. október 2011
kubin.jpg      Včerajšia akcia konaná dňa 31. marca 2011 uzatvorila tento mesiac, ktorý všetci poznáme  pod názvom Mesiac knihy. V tento deň sa konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese slovenskej poézie a prózy.
Najstaršia a najznámejšia  súťaž v recitátorstve  nesie meno najvýznamnejšieho realistického básnika, ktorého život a dielo si žiaci pripomenuli prostredníctvom prezentácie. Pre recitátorskú inšpiráciu si potom vypočuli úryvok z eposu Ežo Vlkolinský v podaní profesionálnych hercov. Z triednych kôl do školského postúpilo desať  študentov, ktorí si väčšinou zvolili básne romantických autorov, ale vypočuli sme si aj náročnejšie básne od autorov slovenskej poézie 20. storočia, ba dokonca odznela vlastná tvorba študenta Štefana Kubičára, ktorý si napísal svoju vlastnú báseň z oblasti osobnej lyriky. Je len na škodu, že žiaci si nevolia prozaické ukážky, snáď ich odrádzajú dlhšie texty, ktoré by sa museli učiť naspamäť. Je to tak, pamäťové učenie nie je „in“ v 21. storočí, hoci najlepšie rozvíja a trénuje mozog a jeho zložité funkcie.

     Výkony našich študentov hodnotila odborná  a žiacka porota, ktorá po krátkom zhodnotení priebehu súťaže vyhlásila tieto výsledky (na fotke zľava):

1. miesto Eduard Palanský   I. A
2. miesto Štefan Kubičár       III. E
3. miesto Jozef Volák              III. B

                                                                                                              Víťazom srdečne blahoželáme!


ImageImage