Veľká noc

Upravené: sobota, 22. október 2011
velkanoc.jpg      Študenti II.A triedy odboru obchodný pracovník v rámci predmetu propagácia a aranžovanie spríjemnili prostredie našej školy veľkonočnou výzdobou. Ladenie farieb, materiálov aj estetiku prakticky využili pri propagácii sviatkov Veľkej noci.

S elánom a nadšením si pripravili materiál a pomôcky. Potom niektoré výrobky /papierové vajíčka, texty.../ zhotovili doma i v škole.  Keď bolo všetko pripravené, pod vedením pani učiteľky začali so samotným aranžovaním. Cieľom študentov bolo v prvom rade estetické spríjemnenie prostredia, samotná propagácia sviatkov Veľkej noci a v neposlednom rade uplatnenie a zdokonalenie aranžérskych zručností a vedomostí.

Všetci študenti, ktorí sa podieľali na aranžovaní Vám želajú pekné a príjemné prežitie sviatkov. Tešíme sa na budúcu praktickú ukážku našich obchodných pracovníkov.

 


ImageImage

 

Image