Literárny kvíz

Upravené: sobota, 22. október 2011
      Dňa 19. apríla 2011 sa v našej škole uskutočnil druhý ročník súťaže pod názvom Literárny kvíz. Svoje vedomosti si z oblasti slovenskej poézie, prózy a drámy po roku 1945 preverili štvorčlenné družstvá IV. A, IV. C a V. E triedy. Súťaže sa zúčastnili žiaci maturitných ročníkov a odpovedali písomne na zadané úlohy.

kviznj.jpg  Cieľom bolo zopakovať a prehĺbiť vedomosti, pretože sa blíži ústna časť maturitnej skúšky. Na otázky odpovedali nielen súťažné družstvá, ale aj ostatní prítomní žiaci. Veríme, že súťaž poskytla mnohým motiváciu, aby sa na maturitnú skúšku pripravili zodpovedne. 

      A ako v súťaži skončili naši súťažiaci? Prvé miesto patrí žiakom V.E triedy (Marek Vdovjak, Jozef Koščák, Štefan Jerdonek, Mário Želonka), druhé miesto obhájili žiaci IV. C triedy (Ján Špes, Samuel Michaľák, Erik Kaprál, Dávid Kovalčík) a tretie miesto obsadili žiaci IV. A triedy (Marek Frankovský, Oto Kostka, Patrik Želonka, Jozef Majerčák).

      Literárny kvíz je zaujímavý hlavne preto, aby si žiaci potrápili svoje hlavičky. Zopakovali si svoje vedomosti nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj zábavnou formou, úlohami a otázkami zopakovali osvojené učivo.