Súťaž družstiev prvej pomoci

Upravené: utorok, 25. október 2011

  Dňa 28. 4. 2011 v priestoroch Strednej priemyselnej škole v Poprade organizoval územný spolok Slovenského Červeného kríža súťaž družstiev prvej pomoci Mladých SČK. Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnilo 6-členné družstvo, zložené zo študentov III.B triedy.

Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V rámci teoretickej časti museli súťažiaci vypracovať test týkajúci sa vedomosti o Červenom kríži a Červenom polmesiaci. V praktickej časti bolo potrebné poskytnúť prvú pomoc figurantom, ktorí simulovali jednotlivé zranenia. V rámci praktickej časti si zároveň každý súťažiaci pod prísnym dohľadom rozhodcu vyskúšal aj náročnú resuscitáciu na figuríne.

Naši študenti sa s malým rozdielom bodov umiestnili na 4. mieste. Organizátori pozitívne hodnotili výkony všetkých družstiev. Poukázali aj na to, že študenti  sa na takýchto súťažiach okrem precvičovania prvej pomoci zároveň zdokonaľujú, pretože sú im vysvetlené  chyby, ktoré robia. Oceňujeme záujem a snahu našich zúčastnených študentov, pretože sme boli jedinou popradskou školou, ktorá sa do tohoročnej súťaže z okresov Poprad a Kežmarok prihlásila.

Súťaž bola obohatením pre každého zúčastneného. Každý odchádzal s dobrým pocitom, že by dokázal urobiť niečo pre záchranu človeka. Je pekné, že študenti majú chuť pracovať v tejto oblasti, majú už absolvované zdravotnícke kurzy, sú členmi Slovenského červeného kríža a niektorí z nich sú aj dobrovoľnými darcami krvi . Tak im už teraz držíme palce, pretože by sa chceli  zúčastniť aj budúcoročnej súťaže.
 

Mgr. Mária Terrajová