Otvorenie nabíjacej stanice

Upravené: štvrtok, 10. november 2011

     Dňa 7.11.2011 sa žiaci II.B triedy zúčastnili na uvedení do prevádzky prvej verejnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Poprad. Poprad je tretím mestom v rámci Slovenska v ktorom bola verejná nabíjacia  stanica inštalovaná.

Východoslovenská energetika a.s. v rámci projektu PRINÁŠAME ENERGIU NA CESTY uviedla do prevádzky prvú nabíjaciu stanicu v Košiciach 30.11.2010 za prítomnosti ministra hospodárstva SR Juraja Miškova. Popradská stanica bola slávnostne otvorená za prítomnosti predstaviteľov mesta a VSE a.s..

     Žiaci na tomto podujatí získali nové poznatky o najnovších výdobytkoch techniky v oblasti nabíjania elektromobilov ako aj predvedenie samotných elektromobilov (autobus, motocykel, osobný elektromobil).

Mgr. Ján Jurčo