Exkurzia v našej škole

Upravené: nedeľa, 13. november 2011

     9. novembra 2011 nás navštívila SOŠ automobilová z Košíc so žiakmi tretích a štvrtých ročníkov. Prišli sa pozrieť na cvičné pole VN, NN a učebňu energetiky, ktoré pre nás financovala aj postavila VSE a.s.

     Na cvičnom poli sme žiakom popísali  zariadenia VN a NN. Mohli tu porovnať jednotlivé druhy domových prípojok a vyskúšať si skratovanie skratovacou súpravou, či výmenu nožových  poistiek. Ocenili moderné vyhotovenie a jednoduchšie vyberanie nožových poistiek. Predviedli sme im ukážky montáže bleskoistiek na lanovom NN vedení, kde ich zaujala šikovnosť a odvaha našich žiakov s akou ľahkosťou sa vo výškach pohybovali. Ďalej sme im demonštrovali skratovanie pomocou skratovacej súpravy na VN vedení, ovládanie odpínača, ktoré si mohli tiež  vyskúšať. Potom nasledovala ukážka postrojov na lezenie na stožiaroch špeciálnou technikou, popis jednotlivých istiacich prvkov s praktickým predvedením činnosti.

     Vyučujúci aj študenti vyjadrili spokojnosť s touto exkurziou. Páčila sa im učebňa energetiky na odbornom výcviku, ale hlavne cvičné pole kde si žiaci môžu vyskúšať svoje zručnosti v reálnej situácii.

František Tomaľa