Vedomosti v hrsti

Upravené: pondelok, 12. december 2011

     Súťaž Vedomosti v hrsti bola preložená o jeden deň na 8. decembra a možno aj to spôsobilo, že tento rok sa jej zúčastnilo len 6 družstiev. Žiaci mohli zistiť, čo vedia, a v čom majú medzery napr. v oblasti matematiky, fyziky, astronómie, materinského jazyka, geografie...

Maximálny počet bodov, ktorý súťažiaci mohli dosiahnuť bol 27. O prvom mieste rozhodol čas. Rýchlejší boli druháci.
                                       
1. miesto: II.C   -   17 bodov
    Dávid Galschneider
    Ondrej Glajza
    Peter Majerčák

2. miesto: I.C   -   17 bodov
    Patrik Brejčák
    Jozef Tomaľa

3. miesto:I.C   -  14 bodov
    Dávid Pavličko
    Matúš Sluka
    Roman Vavrek

     Víťazom blahoželáme!

Mgr. Janka Gabajová