Európa v škole

Upravené: pondelok, 26. marec 2012

 Dňa 6. 3. 2012 sa konalo v Kežmarku slávnostné vyhlásenie výsledkov krajského kola medzinárodnej súťaže Európa v škole. Pozvaní študenti sa zišli na Strednej umeleckej škole v Kežmarku, kde si prevzali ocenenia v súťažných  kategóriách literárne a výtvarné práce.

diplom

S radosťou môžeme konštatovať, že žiak našej školy Patrik Porubec  zo  IV. B triedy si prevzal diplom a vecné ocenenie za tretie miesto  v IV. vekovej kategórii - literárna tvorba na tému:
      „ Stojí zato žiť tak , aby sme neohrozili potreby budúcej generácie.“
Medzi porotcami hodnotiacimi 16 literárnych prác z 15 škôl sa ocitla aj jedna z najznámejších spisovateľských osobností  Spiša  Dr. Nora Baráthová, ktorá spolu s predsedníčkou PaedDr. Vierou Kaprálovou a členkou komisie Mgr. Evou Srokovou vyhlásila výsledky a vyhodnotila prvé tri víťazné práce, automaticky postupujúce do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať  v priebehu mesiaca máj v Deň Európy v škole.
Patrikovi Porubcovi  blahoželáme k peknému umiestneniu a držíme mu palce na celoslovenskom kole!

M. Nestorovičová

Poučte sa: spisovateľka Nora Baráthová ...