Z lyžiarskeho výcviku

Upravené: štvrtok, 14. marec 2013

Lyžovanie je jeden z najznámejších a najobľúbenejších zimných športov nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Lyžovaniu sa môžu venovať všetky vekové kategórie – od detí až po dospelých. Táto mimoriadne obľúbená aktivita spočíva v celku jednoduchom pohybe po snehu  pomocou lyží.  Aktívny pohyb v čistom prírodnom prostredí, primerané zaťaženie srdcovo-cievneho a pohybového systému upevňuje zdravie, rozvíja množstvo pohybových návykov a zručností, harmonicky formuje celú osobnosť človeka.

Týmito myšlienkami sme sa snažili motivovať v tomto šk. roku prvákov našej školy, aby sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu v čo najväčšom počte. Snaha vyučujúcich telesnú výchovu nakoniec priniesla svoje ovocie. Žiaci prvých ročníkov s radosťou sa hlásili a už sa nevedeli dočkať, kedy príde termín kurzu. Škola naplánovala VVLZ na koniec februára a na začiatok marca, v dvoch turnusoch. Spočiatku nám hmlisté počasie neprialo, ale nakoniec sa umúdrilo a prežili sme nádherné slnečné dni.  Domovským stánkom ako už niekoľko rokov sa stal  lyžiarske stredisko Kubašok v Spišskom Bystrom. Vedúci strediska nám pripravil veľmi dobré podmienky, či už cenník alebo požičovné. Po dvoch týždňoch sme s radosťou konštatovali, že všetci sa naučili a zdokonalili sa v lyžovaní a neľutovali, že sa zúčastnili a prežili v prírode nádherný týždeň plných zážitkov.

Pevne verím, že žiaci aj naďalej budú pokračovať v lyžovaní a použijem ich vyhlásenie „môžu ľutovať, že neprišli“.

Mgr. Július Póczos


účastníci VVLZna vlekuukážkový pluhový oblúkchvíľka oddychu