Vybavenie posilňovne

Upravené: štvrtok, 12. december 2013

Vďaka sponzorskému daru spoločnosti Whirlpool Slovakia spol. s. r. o Poprad získala škola množstvo posilňovacích strojov a zariadení. Pribudli posilňovacie veže, posilňovacie lavice, fitness stroje, ale taktiež závažia, činky a fitness pomôcky. Študenti, zamestnanci školy, ale hlavne študenti ubytovaní v školskom internáte majú možnosť upevniť si svoje zdravie a zlepšiť kondíciu.

Teší nás , že sa rozšírili  možnosti športových aktivít v škole a za to spoločnosti Whirlpool Slovakia spol. s. r. o Poprad ďakujeme !

Ing. Anna Lorencovičová

naši štvrtácitlak na lavičketlak na lavičke

posilňovanie bicepsupohľad na posilňovňufitness stroje

posilňovacia vežaposilňovacia vežaposilňovací stroj

fitness pomôcky a činky