Školské kolo

Upravené: utorok, 4. marec 2014

Školská prehliadka  stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnila dňa 4. februára 2008 v budove SOU elektrotechnického Poprad – Matejovce. Zúčastnili sa ho trinásti súťažiaci s ôsmimi prácami.

  • v odbore 02 súťažili Bartsch a  Želonka z  2. E triedy, konzultant Bc. Teplický.

  • v odbore 09 boli tri práce  – Mikita, Tomas s konzultantom Bc. Skokanom, Kuľka a Rákoczi, s konzultantom Bc. Palenčárom, všetci zo 4.A, a Šromovský z 2.C, konzultanti Ing. Tatarko s Bc. Gulášom.

  • v odbore 14 súťažili práce Dubaja z 3.C, konzultant Bc. Smoleňáková a Tarajčáka zo 4.A, s konzultantom Bc. Skokanom.

  • odbore 15 súťažili práce Chovanca s Mačákom a  Barabasa s Bugárom, konzultantkou oboch prác bola Ing. Garbinská.

  • neprezentovala sa práca Vojtašáka a Bordigu zo 4.B v odbore 11.  

Odborná hodnotiaca komisia pracovala v zložení Ing. Furcoň ZTV – predseda komisie, Ing. Tatarko a Ing. Mašlonková  – členovia komisie.

Po obhajobách a prezentácii stanovila OHK nasledovné poradie:     

1. miesto : Dubaj 3.C, odbor 14 – učebné pomôcky  

2. miesto : Mikita, Tomas 4.A, odbor 09 – strojárstvo  

3. miesto : Kuľka, Rákoczi 4.A, odbor 09 – strojárstvo   

4. miesto : Bartsch a Želonka 2.E – 02, Šromovský 2.C – 09, Tarajčák 4.A – 14, 

Chovanec s Mačákom 3.C – 15, Barabas s Bugárom 3.C –15.  

Šesť prác porota odporučila na postup do obvodného kola  v HA Kežmarok a nepostúpili práca Bartscha so Želonkom z 2.E a práca Šromovského z 2.C.                 

 

                                                                             Vypracoval: Ing. Štefan Tatarko

ImageImage