KOŽAZ

Upravené: štvrtok, 16. október 2014

Žiaci tretích ročníkov absolvovali v dňoch 30.9. - 2.10.2014 Kurz ochrany života a zdravia. Video z KOŽAZu si môžete pozrieť tu:

Ing. Iveta Garbinská


Sliezsky dom