Obvodné a krajské kolo

Upravené: utorok, 4. marec 2014

Obvodné kolo SOČ sa uskutočnilo 28. 02. 2008 v HA OB Kežmarok. Z nášho SOUE sa ho zúčastnili 4 práce: dve v odbore 14-učebné pomôcky a dve v odbore 15-ekonomika a riadenie. Naši žiaci získali štvrté miesta a nepostúpili do Prešova. Dve práce v odbore 09 postúpili priamo na krajskú prehliadku.

Krajské kolo stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnilo dňa 4. apríla 2008 v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej Prešov. Za SOU elektrotechnické Poprad - Matejovce sa ho zúčastnili štyria žiaci zo 4. A v odbore 09-strojárstvo, hutníctvo a doprava. Boli to Mikita, Tomas s prácou Uhlová zvierka a Kuľka, Rákoczi s prácou Dvojúčelové klampiarske kliešte.

   V konkurencii 12 prác sa Kuľka s Rákoczim  umiestnili na 4. mieste, Mikita s Tomasom obsadili 2. miesto, na základe čoho postúpili na celoslovenskú prehliadku SOČ, ktorá sa uskutoční vo Zvolene od 24. do 26. apríla 2008.

      Želáme veľa úspechov !

             Vypracoval: Ing. Štefan Tatarko, metodik SOČ

ImageImage