Svetový deň Zeme

Upravené: piatok, 24. apríl 2015

Už tradične si 22.apríla pripomíname Svetový  deň Zeme. Aj študenti našej školy si dnes nielen slovami, ale hlavne skutkami pripomenuli tento deň. Na voľných, zastupovaných, alebo triednických hodinách zobrali do rúk pracovné nástroje a náradie a čistili priestory okolia školy. Myslím, že aj študenti i pedagógovia mali z tejto aktivity veľmi dobré pocity. Touto aktivitou sme sa len minimálne zavďačili za dary, ktoré nám poskytuje naša Zem. Som veľmi rada, že podobné aktivity s našimi študentmi robíme viac krát do roka.

Mgr. Eva Tkáčová

úprava okolia školyúprava okolia školyúprava okolia školy

úprava okolia školy