Návšteva NR SR

Upravené: sobota, 22. október 2011

Ako sme navštívili NR SR a Múzeum obchodu v Bratislave ...

nr1.jpgV dňoch 28. a 29. októbra 2008 za pomoci finančného príspevku Rady rodičov 41 žiakov  našej školy navštívilo priestory Národnej rady SR. Okrem vyčerpávajúcej besedy mali možnosť v budove stretnúť a odfotiť sa s poslancami Slovenskej republiky, zúčastnili sa zasadnutia NR SR,  čo spôsobilo úsmev na tvári nejednému študentovi. Potom študenti navštívili Staré mesto, kde stretli mnoho osobností kultúrneho života a  pekný deň zavŕšili nákupmi v známom obchodnom centre.

 

 

 

 

 

 

 

 

nr2.jpgNa druhý deň navštívili Múzeum obchodu, kde obdivovali úžitkové predmety a predmety každodennej spotreby našich starých mám, či takých špecifík ako je historická reklama. Táto exkurzia splnila svoj účel a potvrdila neodmysliteľnú prepojenosť teoretických vedomostí zo všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov  v praktickom každodennom živote.