Zasaď strom

Upravené: pondelok, 3. jún 2019

Ak vás trápi horúčava, zasaďte strom.
Ak vám vadí sucho, zasaďte strom.
Ak máte radi ovocie, zasaďte si strom.
Ak máte radi vtáky, zasaďte si strom.
A ak máte radi život, zasaďte veľa stromov.

Lesy sú pre život na Zemi veľmi dôležité, pretože: slúžia ako čističky vzduchu, produkujú kyslík, ovplyvňujú podnebie, zmierňujú horúčavy, pomáhajú pri usmerňovaní režimu vody, zabraňujú zosuvom pôdy, sú zdrojom dreva. Sú životným prostredím pre živočíchy, rastliny a ich spoločenstvá, spomaľujú rýchlosť vetra, tlmia hluk, uchovávajú prírodné krásy, sú miestom oddychu.
29.5.2019 žiaci 1.ročníka symbolicky zasadili pár desiatok sadeníc smrekovca opadavého v oblasti Kvetnica – strelnica. Ing. Róbert Dula, riaditeľ mestských lesov v Poprade, objasnil chlapcom, čo je v lese dôležité, aby sa kolobeh v prírode zachoval a ukázal im, ako správne zasadiť stromček, aby prežil, vyrástol a nahradil vypílený strom.

Na poznámku pána inžiniera, že sa sem môžu prísť  o nejaký čas pozrieť, ako sa stromčeky ujali, stačia slová Bohumila Jeníka: „Vezmem sem svoje deti!“

Mgr. J. Gabajová

z akciez akciez akcie

z akciez akciez akcie

z akcie