Vianočná ikebana

Upravené: sobota, 22. október 2011
V rámci predmetu ekológia žiaci 1. A triedy  v mesiaci december 2008 zhotovili vianočné ikebany.

ikebana1.jpg

Tieto práce robili ako domácu úlohu, ktorej zadanie znelo :
-  - vianočná ikebana
-  - materiál - podľa možnosti prírodný
-  - tvar podľa vlastného výberu a vkusu
Keďže všetky práce boli naozaj pekné, rozhodli sme sa spolu so žiakmi, že  vo vestibule našej školy z nich urobíme výstavu, ktorá bude spojená so súťažou. Každá práca dostala súťažné číslo a všetci učitelia tvorili hodnotiacu komisiu. Výstavných ikebán bolo 23. Všetci pedagógovia skonštatovali, že to boli naozaj krásne práce a bolo veľmi ťažké vybrať tú najkrajšiu.
 
Výsledky hodnotenia :
  1. miesto ikebana č. 13 – Marek Pitoňák
  2. miesto ikebana č. 1   – Pavol  Fudaly
  3. miesto ikebana č. 10 – Marek Krempaský

                                                              Mgr. Eva Tkáčová