Deň mlieka v školách

Upravené: pondelok, 7. október 2019

25. september je Svetový deň mlieka v školách. Trieda I.D dostala účastný nápad: “Súťaž v pití mlieka!“. Pravidlá súťaže boli jednoduché. Čo najrýchlejšie vypiť pohár mlieka. „Ruky za chrbát, pripraviť sa , pozor ....teraz!“ : zaznel povel a spustili sa stopky. Ak pohár dopadol na lavicu prázdny stopky zastali. Takto rad radom siedmi súťažiaci testovali svoju rýchlosť. Taktika u každého bola iná, dokonca aj doma trénovali. Víťazom sa stal Patrik Pitoňák s časom 4,83s. Opak, najpomalší mal čas 12,52s. Či je to veľa, alebo málo vyskúšaj si to sám a čas si môžeš porovnať...

Okrem toho v škole prebehol prieskum. Zapojili sa žiaci z tried I.D, I.C, II.D, III.C spolu v počte 44 respondentov. Z výsledkov sa dozvedáme, že až 99 % pije mlieko, z toho 66 % denne, 26% týždenne, 7% mesačne 1% vôbec. Respondenti výrobky z mlieka poznajú čo nás teší.

PaedDr. Marta Vlachová

z akciez akciez akcie

z akciez akcie