Informačné technológie

Upravené: utorok, 25. január 2022

Absolventi získajú:

 • certifikát IES o platnosti vzdelania v krajinách EU

 • maturitné vysvedčenie

 • výučný list

 • vyhlášku o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

 • certifikát CCNA1

Videoprezentácia

Ako informatici sa u nás naučíte:

 • princípy, konštrukciu a činnosť jednotlivých častí celého počítača vrátane periférnych zariadení, spôsoby komunikácie v systémoch, programové vybavenie PC a základy programovacích jazykov

 • diagnostikovať a odstrániť poruchu na PC

 • pracovať v systéme počítačových sietí rôznych topológií

 • vykonávať údržbu a servis zariadení počítačových sietí

 • pracovať s rôznymi druhmi zariadení výpočtovej techniky

 • navrhnúť riadiace systémy na báze počítačovej techniky rôznych stupňov a náročnosti podľa požiadaviek objednávateľa

Informačné technológie môžete študovať v odbore: Mechanik elektrotechnik...

Fotogaléria

laboratórium výpočtovej techniky 1laboratórium výpočtovej techniky 2odborný výcvikodborný výcvik