Slaboprúd

Upravené: utorok, 25. január 2022

Absolventi získajú v 4-ročnom štúdiu:

  • certifikát IES o platnosti vzdelania v krajinách EU

  • maturitné vysvedčenie

  • výučný list

  • vyhlášku o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Absolventi získajú v 3-ročnom štúdiu:

  • výučný list

  • vyhlášku o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Videoprezentácia

Ako slaboprúdari sa u nás naučíte:

  • navrhovať a realizovať plošné spoje s programovou podporou

  • diagnostikovať a odstrániť poruchy spotrebnej techniky (televíznych prijímačov aj vysielačov,  digitálnych prístrojov, telefónnych prístrojov ...)

  • zhotoviť aj opraviť zabezpečovacie zariadenia

  • zhotoviť si elektro-výrobky pre vlastnú potrebu napr. zosilňovače, reproduktorové sústavy, stroboskop, farebnú hudbu, laserové efekty, atď.

 

enlightenedVo vyšších ročníkoch budete praxovať aj v elektrotechnických firmách

enlightened Ak budete šikovní môžte si už počas štúdia v týchto firmách aj privyrobiť a po skončení školy aj zamestnať

enlightened Absolvujete rôzne odborné exkurzie

Viac o štvorročnom štúdiu slaboprúdu v odbore: Mechanik elektrotechnik...

Viac o trojročnom štúdiu slaboprúdu v odbore: Elektromechanik...

Videoprezentácia

Fotogaléria

výučba odborných predmetovmeranie parametrov TV signálu výroba plošného spojaexkurzia vysielač Stará Ľubovňaexkurzia vysielač Stará Ľubovňa