Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Upravené: štvrtok, 6. október 2022

Kód študijného odboru:   2426 K  

Dĺžka štúdia:                    4 roky

Podmienky na prijatie:

  • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

  • zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia štúdia:

  • maturitná skúška

Doklad o vzdelaní:

  • maturitné vysvedčenie

  • výučný list

  • medzinárodný certifikát IES

  • zváračský kurz Z-M1 prípadne Z-E1

Viac o programátorovi...

Učebné plány