Ponuka krúžkov

Upravené: utorok, 24. september 2019

Ponuka krúžkov v školskom roku 2019/2020 žiakom našej školy, ktorým sa môžu venovať počas mimoškolských aktivít v priestoroch školy aj mimo nej, pod vedením pedagógov.

 

 P.č.

 Názov krúžku

 Vedúci krúžku

 1.

  Angličtina pre maturantov1

  Ing. Dolná

 2.

  Angličtina pre maturantov2

  Mgr. Heringová

 3.

  Angličtina zábavne

  Mgr. Heringová

 4.

  Bowling

  Ing. Furcoň

 5.

  CCNA1

  Bc. Čupka

 6.

  Florbal

  Mgr. Gabajová

 7.

  Kondičné posilňovanie

  PaedDr. Šmidt

 8.

  Masmediálny

  PaedDr. Nestorovičová

 9.

  Školská liga v malom futbale

  Mgr. Trajčíková