Školské kolo SOČ 2009

Upravené: utorok, 4. marec 2014

Školská  prehliadka   stredoškolskej  odbornej  činnosti  sa  uskutočnila  dňa 9. februára 2008 v budove SOŠ elektrotechnickej Poprad - Matejovce. Zúčastnili sa ho siedmi súťažiaci so štvoricou prác.

V odbore 09 boli dve práce  - P. Madeja a Ľ. Svitaň zo 4.A s konzultantom Bc. Skokanom, druhá práca D. Šromovského z 3.C nebola včas ukončená. V odbore 11 súťažila práca P. Fedora, J. Compeľa a M. Nitranského z 3.A, konzultant bol Ing. Bobrík. V  odbore 15 súťažili práce R. Dubaja zo 4.C s konzultantkou Ing. Garbinskou a M. Knižku zo 4.E, s konzultantkou Ing. Mašlonkovou. Odborná  hodnotiaca komisia pracovala v zložení Ing. Furcoň, ZTV - predseda komisie, Ing. Tatarko a Ing. Mašlonková  - členovia komisie.

 

 

Po obhajobách a prezentácii stanovila OHK nasledovné poradie: 

1. miesto : Madeja a Svitaň zo 4.A odbor 09 - strojárstvo, hutníctvo, doprava

2. miesto : Dubaj zo 4.C a Knižka zo 4.E odbor 15 - ekonomika a riadenie

3. miesto : Fedor, Compeľ a Nitranský z 3.A  odbor 11 - elektrotechnika

Štyri  práce porota  odporučila na postup do obvodného kola  v HA  Kežmarok, ktoré sa uskutoční 11. 03. 2009.

 

 

Image

Image