Školské kolo SOČ 2014

Upravené: nedeľa, 9. marec 2014

Školská prehliadka  36. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnila dňa 27. februára 2014 v budove školy. Prihlásení boli dvanásti súťažiaci s 9 prácami. Všetci súťažili v odbore 12 – elektrotechnika a hardware. Prezentovalo sa 7 prác.

Školské kolo SOČ 2012

Upravené: utorok, 4. marec 2014

     Školská  prehliadka   stredoškolskej  odbornej  činnosti  sa  uskutočnila  dňa 14. februára 2012. Zúčastnili sa ho jedenásti súťažiaci so siedmimi prácami.

Krajské kolo SOČ 2011

Upravené: utorok, 4. marec 2014

      Dňa 1. apríla 2011 sa uskutočnila Krajská prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti, miestom konania bola SOŠ Stará Ľubovňa. Našu školu na prehliadke reprezentovali deviati študenti so štyrmi prácami.

Školské kolo SOČ 2011

Upravené: utorok, 4. marec 2014

     Školská  prehliadka   stredoškolskej  odbornej činnosti  sa  uskutočnila dňa 3. februára 2011 v budove našej školy. Zúčastnili  sa  ho  deviati  súťažiaci so  štyrmi prácami. 

Krajské kolo SOČ 2010

Upravené: utorok, 4. marec 2014

V dňoch 30. a 31. apríla 2010 sa uskutočnila Krajská prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti, miestom konania bola HA Kežmarok. SOŠ elektrotechnickú Poprad–Matejovce na prehliadke reprezentovali desiati študenti s piatimi prácami. 

Školské kolo SOČ 2010

Upravené: utorok, 4. marec 2014
Školská  prehliadka   stredoškolskej  odbornej  činnosti  sa  uskutočnila  dňa 25. februára 2010. Zúčastnili sa ho deviati súťažiaci s päticou prác.

Krajské kolo SOČ 2009

Upravené: utorok, 11. marec 2014

Dňa 02.04.2009 sa uskutočnilo krajské kolo SOČ, usporiadala ho SPŠ strojnícka v Prešove.

Školské kolo SOČ 2009

Upravené: utorok, 4. marec 2014

Školská  prehliadka   stredoškolskej  odbornej  činnosti  sa  uskutočnila  dňa 9. februára 2008 v budove SOŠ elektrotechnickej Poprad - Matejovce. Zúčastnili sa ho siedmi súťažiaci so štvoricou prác.