Školské kolo SOČ 2014

Upravené: nedeľa, 9. marec 2014

Školská prehliadka  36. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnila dňa 27. februára 2014 v budove školy. Prihlásení boli dvanásti súťažiaci s 9 prácami. Všetci súťažili v odbore 12 – elektrotechnika a hardware. Prezentovalo sa 7 prác.

Odborná hodnotiaca komisia pracovala v zložení Ing. Furcoň ZTV – predseda komisie, Ing. Tatarko, Ing. Bugárová a Mgr. Jurčo – členovia komisie.
Po obhajobách a prezentácii stanovila OHK nasledovné poradie:  

  1. miesto : Eduard Palanský IV.A
  2. miesto : Martin Koščo, Peter Maškulka, Jozef Diabelko V.E
  3. miesto : Mário Bretz IV.A

   Prvé dve práce odborná hodnotiaca komisia odporučila na postup do Krajského kola, ktoré sa uskutoční 28. 03. 2014  v Prešove. Želáme veľa úspechov.

Ing. Štefan Tatarko, metodik SOČ

súťažiacizo súťažezo súťaže

zo súťažezo súťaževyhodnotenie

1. miesto2. miesto3. miesto