Školské kolo SOČ

Upravené: pondelok, 7. marec 2022

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) píše už svoj 44.  príbeh. Príbeh študentov, ktorí aktívne rozvíjajú svoje nápady v rôznych vedných oblastiach.  Experimentovanie, bádanie, kreativitu, zručnosť a mnoho iného vnášajú do svojich praktických prác.

3. marca 2022 sa na pôde školy konala prehliadka školského kola SOČ. Bola to prehliadka tvorivého myslenia, praktických zručností, odborných vedomostí a „mladého“ talentu.
Súťažilo sa v troch odboroch. Výsledné poradie podľa jednotlivých odboroch:

09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava
1. miesto – Teleso odsávania pilín z hobľovačky – Ludvig Samuel – Bartoš Samuel 4.C

11 – Informatika
1. miesto – Stavba inteligentného zrkadla – Jakubčák Martin 4.A

12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika
1. miesto -  CNC frézka ovládaná arduinom – Džima Matej 4.C
2. miesto – Výdajný automat – Regeš Peter 4.C
3. miesto – Automatický dávkovač nápojov – Hudaček Adam 4.C

 

Ďakujem všetkým zúčastneným za skvelú prezentáciu prác, školiteľom za cenné rady a prajem postupujúcim prácam v krajskom kole veľa úspechov.

Ing. Garbinská Iveta

socsocsoc

socsocsoc