Školské kolo SOČ

Upravené: utorok, 12. marec 2019

Aj na našej škole prebehlo školské kolo SOČ (stredoškolská odborná činnosť). Žiaci riešili rôzne projekty z oblasti elektrotechniky. Počas školského kola tieto projekty predstavili hodnotiacej komisii.

Keďže podľa súťažných podmienok na krajské kolo súťaže mohli v jednom odbore - v našom prípade odbore 12- elektrotechnika, hardware, mechatronika - postúpiť zo školy len dva projekty,  hodnotiaca komisia určila, že z 1. miesta postúpi projekt Jána Majerčáka  IV.A „Stavebný rozvádzač“.  Druhým postupujúcim projektom z 2. miesta je projekt Timoteja Skokana IV.C „Inteligentné osvetlenie“.
Hodnotiacu komisiu zaujal aj projekt Samuela Šolonyho IV.C – „Zbytočná krabička“ . Tento projekt zaradila od odboru 01- Problematika voľného času a odporučila na postup do krajského kola.

Krajské kolo sa uskutoční 05.04. 2019 v Prešove na Strednej priemyselnej škole stavebnej. Dúfame, že  postupujúci budú úspešne reprezentovať seba ako aj našu školu.

Ing. Daniela Rušinová

sočsočsoč