Krajské kolo SOČ

Upravené: pondelok, 3. apríl 2017

Krajská prehliadka  stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnila dňa 31. marca.2017 v  SOŠ Stará Ľubovňa.  Našu školu reprezentovali  v odbore 12 – elektrotechnika a hardware s prácou Denis Skokan z V.C Inteligentná stanica hydiny a Samuel  František Skokan z III.C Reflexný trenažér riadený PC.

Odborná hodnotiaca komisia po vypočutí 14. súťažných prác mala veľmi ťažkú prácu vyhodnotiť tri najlepšie, pretože všetci súťažiaci mali vyhotovené práce na veľmi dobrej úrovni. Ich obhajoba bola taktiež profesionálna. Aj keď naše práce boli na veľmi dobrej úrovni, nakoniec komisia ich neocenila, napriek tomu sme mali  dobrý pocit z reprezentácie našej školy. V budúcnosti budeme rozmýšľať nad náročnejšími nápadmi, aby sme sa presadili v konkurencií.

Celkové výsledky za všetky odbory si môžete pozrieť na www.soc.vadium.sk  – výsledková listina.

Mgr. Mária Komorová

zo súťažezo súťažezo súťaže