Školské kolo SOČ 2012

Upravené: utorok, 4. marec 2014

     Školská  prehliadka   stredoškolskej  odbornej  činnosti  sa  uskutočnila  dňa 14. februára 2012. Zúčastnili sa ho jedenásti súťažiaci so siedmimi prácami.

V odbore 09 sa predstavili dve práce  – J. Strišovský zo  IV. B  s  konzultantom Bc. Skokanom, druhá  práca  bola  od P. Lacha a V. Kolesára zo IV. B s konzultantom Bc. Skokanom. V odbore 11 súťažili štyri práce, M. Bujňáka, A. Monku, J. Voláka, L. Laskovského a T. Lipovského z IV.A a B konzultant bol Bc. J. Jurčo, práca M. Ondruška  z III.E, konzultant Ing. Soska, V odbore 15 súťažila práca A. Nadebskej a  L. Uličnej z III.A. s konzultantkou Ing. Mašlonkovou. Odborná  hodnotiaca komisia pracovala v zložení Ing. Lorencovičová – predseda komisie, Ing. Tatarko a Ing. Mašlonková  – členovia komisie.

Po obhajobách a prezentácii stanovila OHK nasledovné poradie:  

  1. miesto : M. Odruško, III.E
  2. miesto : J. Volák, L. Laskovský, T. Lipovský, IV.AB
  3. miesto : V. Kolesár, P. Lach, IV. B     

Päť prác porota  odporučila na postup do krajského kola, ktoré usporiada  Stredná odborná škola Stará Ľubovňa v dňoch 29. až 30. 3. 2012.

     Želáme veľa úspechov a postup do celoštátneho kola, ktorého organizátorom je HA v Piešťanoch.

Ing. Štefan Tatarko, metodik SOČ

M. BujňákA. Nadebská, L. Uličnásúťažiacivyhlásenie výsledkov2. miesto1. miesto