Krajská prehliadka SOČ 2022

Upravené: utorok, 5. apríl 2022

Krajská prehliadka prác SOČ 44. ročníka sa konala 1. apríla 2022 online formou prostredníctvom platformy MS Teams. Garantom krajskej prehliadky bola SOŠE Poprad-Matejovce. Krajskej prehliadky sa zúčastnilo 157 prác v 17 odboroch.

Práce hodnotili členovia odbornej hodnotiacej komisie podľa jednotlivých odboroch. Pre menší počet prác v niektorých odboroch boli vytvorené dvojice príbuzných odborov. Bola to prehliadka tvorivého myslenia, praktických zručností, odborných vedomostí a mladého talentu. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným študentom, členom odborných hodnotiacich komisií, krajskej odbornej komisií a organizátorom. Postupujúcim študentom prajeme veľa úspechov na celoštátnej prehliadke SOČ 26. – 29.apríla 2022 v Bardejove pri reprezentovaní Prešovského kraja.

Ing. Iveta Garbinská

z krajského kolaz krajského kola

Súbory:
Výsledková listina KK SOČ

Výsledková listina krajského kola SOČ 2022.

Dátum 5. apríl Veľkosť súboru 222.53 KB Stiahnuť 191