Krajské kolo SOČ 2010

Upravené: utorok, 4. marec 2014

V dňoch 30. a 31. apríla 2010 sa uskutočnila Krajská prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti, miestom konania bola HA Kežmarok. SOŠ elektrotechnickú Poprad–Matejovce na prehliadke reprezentovali desiati študenti s piatimi prácami. 

Po preštudovaní prác a vypočutí obhajob stanovili odborné hodnotiace komisie konečné poradie, ktoré je pre našich reprezentantov veľmi úspešné. J. Furmann a Š. Koščák zo IV.C v odbore 09,  M. Hadidom, J. Pirožek z III.A a P. Bujňák z III.D v odbore 11 a M. Knižka z V.E v odbore 15 získali štvrté miesta. D. Šromovský zo IV.C v odbore 09 obsadil bronzový stupeň. Najúspešnejším autorským tímom bola trojica P. Kapral, R. Marek a P. Hajostek z V.E, ktorá v odbore 11 obsadila 1. miesto,  čo jej zabezpečilo postup do celoštátneho kola SOČ, ktoré sa bude konať 27. až 30. apríla 2010. Jeho organizátorom bude SOŠ železničná Košice.

Želáme im veľa zdaru pri tejto reprezentácii našej školy a svojho tvorivého potenciálu!

 

                                                                                                                                   Ing. Štefan Tatarko