Školské kolo SOČ 2011

Upravené: utorok, 4. marec 2014

     Školská  prehliadka   stredoškolskej  odbornej činnosti  sa  uskutočnila dňa 3. februára 2011 v budove našej školy. Zúčastnili  sa  ho  deviati  súťažiaci so  štyrmi prácami. 

V novom odbore  08  súťažili P. Pollág  a  A. Nadebská z  II. A triedy, konzultantka Ing. Mašlonková. V  odbore  09  L.  Kurňava  a  M.  Barľák   zo   IV.C,  konzultant  Bc. Skokan. V odbore 12 súťažili dve práce: J. Voláka, L. Laskovského a T. Lipovského z III.B, konzultant  Ing. Furcoň, a  J. Mačáka s R. Šlebodom z  V.E, konzultant Mgr. Jurčo a Bc. Drenčeny. Odborná hodnotiaca komisia pracovala v zložení Ing. Furcoň ZTV – predseda komisie,  Ing. Tatarko a  Ing. Mašlonková  – členovia komisie.

Po obhajobách a prezentácii stanovila OHK nasledovné poradie:

  1. miesto : J.Volák, L. Laskovský a T.Lipovský - odbor 12

  2. miesto : L. Kurňava a M. Barľák - odbor 09,  J. Mačák a R. Šleboda - odbor 12

  3. miesto : P. Pollág a A. Nadebská - odbor 08

Všetky súťažné práce odborná hodnotiaca komisia odporučila na postup do obvodného kola  v SOŠ technickej Poprad. Želáme veľa úspechov.

 

 

                                                                                             Vypracoval: Ing. ŠtefanTatarko

                                                                                                                                                                 metodik SOČ


ImageImage